Een kijk op trauma en samenleving
traaktmij, dat is... een    magazine    met    onder    meer    bijdragen    van    mensen    die    professioneel actief   zijn   in   de   gezondheidszorg,   auteurs   van   interessante   en   baanbrekende boeken, columns, artikels, aankondigingen...   
traaktmij   is   een   magazine   dat   de   impact   van   trauma   op   onze   persoonlijkheid,   onze gezondheid   en   ons   samenleven   bespreekbaar   wil   maken.   Het   magazine   richt   zich zowel   op   mensen   die   actief   zijn   in   de   gezondheidszorg,   als   op   mensen   die   persoonlijk geraakt   worden   of   geboeid   zijn   door   trauma.   In   elk   nummer   laten   we,   naast   artikels, benaderingen   aan   bod   komen   die   relevant   zijn   voor   de   behandeling   van   trauma   en problematische   gehechtheid.   Op   die   manier   willen   wij   een   bijdrage   leveren   aan   een 'traumageïnformeerde    gezondheidszorg'.    Momenteel    is    traaktmij    verschenen    in    5 edities.   De   inhoud   en   preview   kan   je   hieronder   raadplegen   en   je   kan   traaktmij bestellen zolang de voorraad strekt.  
HET MAGAZINE OVER DE IMPACT VAN TRAUMA OP PERSOONLIJKHEID, GEZONDHEID EN SAMENLEVEN
Verschijnt in België en Nederland
Inhoudelijke oriëntaties
Enkel 1 nummer naar keuze ontvangen (editie 1, 2, 3 of 4)  
Enkel het XL-nummer ontvangen (editie 5)  
Momenteel niet beschikbaar  
Voordeelformule ontvangen (editie 1, 2, 3, 4 én 5)  
Momenteel niet beschikbaar  
Het magazine ontvangen OPGELET u kunt de magazines van traaktmij momenteel niet bestellen. Vanaf zomer 2018/najaar 2018 kan dat opnieuw. Wij houden u via deze pagina op de hoogte zodra de edities opnieuw te verkrijgen zijn.
EDITIE N° 1 traaktmij specificaties Editie: 1, februari 2017 A4, 28 blz. fullcolor, geniet Momenteel niet verkrijgbaar
EDITIE N° 2 traaktmij specificaties Editie: 2, mei 2017 A4, 28 blz. fullcolor, geniet Momenteel niet verkrijgbaar
EDITIE N° 3 traaktmij specificaties Editie: 3, augustus 2017 A4, 28 blz. fullcolor, geniet Momenteel niet verkrijgbaar
EDITIE N° 4 traaktmij specificaties Editie: 4, november 2017 A4, 28 blz. fullcolor, geniet Momenteel niet verkrijgbaar
XL- EDITIE N° 5 traaktmij specificaties Editie: , januari 2018 A4, 80 blz. fullcolor, digitaal Momenteel niet verkrijgbaar
+  
Over het magazine
Over de redactie traaktmij wordt gedragen door een volledig onafhankelijke redactie, die samen met talrijke gastauteurs het project op vrijwillige basis uitbouwt. Wij zijn uiterst dankbaar voor de waardevolle bijdragen die wij in ontvangst mogen nemen en voor het vertrouwen en de steun van alle gastauteurs, diverse uitgeverijen en uiteraard ook van de lezers.  traaktmij streeft een traumageïnformeerde gezondheidszorg na, waarin het klassieke onderscheid tussen lichamelijke en geestelijke gezondheid overstegen wordt. traaktmij is niet gebonden aan één specifieke methode, maar draagt een veelheid aan traumarelevante interventies uit. We willen zowel in België als in Nederland de impact van complex en vroegkinderlijk trauma op de lichamelijke en geestelijke gezondheid en op het samen-leven bespreekbaar maken. traaktmij is een financieel onafhankelijk magazine, dat uitsluitend kan bestaan dankzij bijdragen van lezers en professionelen uit de gezondheidszorg.  Om deze redenen vragen wij dan ook een bijdrage voor druk- en portkosten, die integraal benut wordt voor de druk en verspreiding van het magazine.   traaktmij   is   het   kwartaalmagazine   van   het   Platform   voor   Traumageïnformeerde   Gezondheidszorg*,   maar   de   ervaring   leert   ons dat   eigenlijk   iedereen   belang   heeft   bij   de   inzichten   die   een   traumageïnformeerd   perspectief   met   zich   meebrengt.   Daarom   richt traaktmij   zich   niet   uitsluitend   op   professionals   die   actief   zijn   in   de   gezondheidszorg,   maar   ook   op   mensen   die   anderszins   geboeid zijn door trauma. Volgende drie inhoudelijke oriëntaties bepalen de koers van traaktmij:  Op welke manier zorgen de heersende opvoedkundige en educatieve opvattingen en praktijken voor traumatisering bij jonge kinderen? Bij uitbreiding: welke benaderingen en praktijken kunnen kinderen beschermen tegen traumatisering in de zorgrelatie en in de leersituatie? Op welke uiteenlopende manieren worden wij als volwassenen geconfronteerd met de impact van vroeg trauma in ons volwassen leven? Welke invloed doet trauma gelden op de ontwikkeling van onze persoonlijkheid en welke uitwerkingen hebben ingrijpende gebeurtenissen op onze gezondheid? Bij uitbreiding: welke benaderingen en praktijken ondersteunen een echt herstel van trauma? Als trauma een (mis-)vormende invloed heeft op ons individuele leven, op welke manier werkt die invloed dan door op ons samen-leven? Hoe ondersteunt of hindert de maatschappelijke organisatie de verwerking van trauma? Bij uitbreiding: welke benaderingen of praktijken kunnen het maatschappelijke draagvlak ten aanzien van trauma vergroten? * Wat is het PTG ?  het Platform voor Traumageïnformeerde Gezondheidszorg (PTG), is een facebookplatform dat  de impact van complex trauma bespreekbaar wil maken en een lans wil breken voor traumageïnformeerde interventies in de gezondheidszorg. De doelstelling van het platform is drieledig: Een breed publiek op de hoogte houden van onderzoek naar de impact van complex trauma  op de lichamelijke en de geestelijke gezondheid. Een forum bieden voor aanbieders die eigen traumageïnformeerde interventies voorstellen en zo tegelijkertijd een inhoudelijke bijdrage leveren aan het platform. Een informatiepunt zijn voor mensen die op zoek zijn naar traumageïnformeerde gezondheidsbegeleiders en benaderingen Momenteel   is   traaktmij   verschenen   in   5   edities   (waarvan   4   gedrukt   en   1   XL-editie   digitaal).   De   inhoud   en   preview   kan   je hieronder    raadplegen    en    je    kan    traaktmij    bestellen    zolang    de    voorraad    strekt.    Wij    zijn    ten    allen    tijde    dankbaar    een steunbijdrage te mogen ontvangen. Deze kan overgemaakt worden op IBAN BE25 3774 2131 4382.
Informatie m.b.t. verzending: traaktmij wordt verzonden naar België en Nederland elke 15 de  van de maand mits de bijdrage voor druk en verzending voor de 10 de  gestort werd. Uw overschrijvingsbewijs = uw betaalbewijs. Opgelet, alle gegevens zijn noodzakelijk om een vlotte afhandeling te kunnen verzekeren. Bij één of meer onvolledige gegevens bij de overschrijving kunnen wij je aanmelding niet verwerken en zal je geen magazine(s) ontvangen. Promotiemateriaal voor een congres, seminarie of andere bijeenkomst kan aangevraagd worden mits een bijdrage voor de portkosten. Stuur een mailtje naar traaktmij@gmail.com (aard bijeenkomst, datum, locatie en verwacht aantal personen)
ARTIKELS
ADVERTENTIES
GETUIGENISSEN  EN
LEZERS
BRIEVEN
AANBIEDERS
INTERVIEWS
RECENSIES
traaktmij@gmail.com
PTG
Dag redactie, Wat jullie doen is zo broodnodig en nog zo weinig bekend bij het grote publiek. Succes met het mooie werk! Katrien Goed dat het "in the open" komt!! Dank. Thea. Beste redactie, BREEK de stilte.. inderdaad! Gertie Beste redactie, We zijn erg geïnteresseerd om een interview te geven voor jullie mooi initiatief! Gerd Dag Collegae, Ik ben uitermate verheugd met het verschijnen van uw tijdschrift. Toevallig hadden wij beginnende plannen hiervoor maar dat hoeft nu niet meer. Ik zou graag eens in contact komen over samenwerking en mogelijk ook promotie van uw tijdschrift in Nederland. ook vanwege het belang dat ik hecht aan een dergelijk toegankelijk tijdschrift. Heel veel succes met uw mooie tijdschrift, ik hoop dat het een succes mag worden! Hartelijke groet Martijne Wauw, het magazine nog niet in huis en toch al onder de indruk. Wat een mooie mail en info, mijn complimenten!! Ik kijk uit naar de post ;) Dank voor jullie mooie werk! Hartelijke groet, Jacqueline Dag redactie, Vandaag heb ik reeds het kwartaalblad' traaktmij ' ontvangen. Hartelijke gelukwensen voor de hele ploeg. Mooie en aantrekkelijke lay-out! Boeiende en inzichtelijke artikels. Er gaat een nieuwe wereld open! Groetjes, Thea
Beste redactie, Ik ben geïnteresseerd in jullie magazine. Zelf geef ik voedingsadvies. De link van trauma’s in de kindertijd of zelfs nog ervoor met de gezondheidsklachten op termijn bij volwassenen zijn enorm. Ik wist niet dat er zo een organisatie bestond die daar ook al mee bezig was en dat doet mij groot plezier. Kunnen jullie mij hiervoor eens contacteren aub? Hilde Beste redactie ik ben zeker bereid om een vaste column te schrijven voor het nieuwe tijdschrift dat mij uiterst belangrijk lijkt, en zeker hoognodig. Steve Beste redactie, Wij willen graag met jullie samen werken en we zouden het hartstikke leuk vinden om te mogen bijdragen aan jullie project! Merim Beste redactie, Wat een mooi initiatief. Het is inderdaad tijd dat er open over gesproken kan worden! Uiteraard staan wij open voor een samenwerking, kan u mij eens contacteren? Shana Beste redactie, Het is een heel mooie uitgave geworden. Chapeau!! Ik wil zelf mijn beste beentje voorzetten om het mee te helpen verspreiden. Je mag mij dus een heel pakketje van die A4 flyers bezorgen. Hartelijke groeten Renild Beste redactie van traaktmij, Ik ben enorm enthousiast over het opzet van jullie magazine en de eerste editie ervan. Ik heb het in één ruk uitgelezen en maak zo veel mogelijk reclame voor jullie. Anke
EXTRA’s bij de verschillende edities
Perspectief voor geestelijke kwetsbaarheid, H. Beyens,initiatiefneemster en voorzitster van Het Levenssnoer The Chain of Life
PowerPoint lezing Franz Ruppert (ref. traaktmij 1 pag. 15)
Referentielijst ‘Afdalen in de hel...’ (ref. traaktmij 1 pag. 18)
LEES HIER
LIJST van aanbieders
De   professionele   aanbieders   in   deze   lijst   leveren   allemaal   een   steunbijdrage   aan   traaktmij.   Hun   aanbod   bestaat   uit   methodes   en benaderingen   die   traumageïnformeerd   zijn.   Als   redactie   proberen   we   aanbieders   te   verenigen   die   kwalitatief   werk   leveren,   maar we dragen geen verantwoordelijkheid voor de begeleiding die zij bieden aan cliënten en/of patiënten.
Momenteel niet beschikbaar