Een kijk op trauma en samenleving
traaktmij, dat is... een magazine met onder meer bijdragen van mensen die professioneel  actief zijn in de gezondheidszorg, auteurs van interessante en baanbrekende  boeken, columns, artikels, aankondigingen...   
traaktmij is een magazine dat de impact van trauma op onze persoonlijkheid, onze  gezondheid en ons samenleven bespreekbaar wil maken. Het magazine richt zich  zowel op mensen die actief zijn in de gezondheidszorg, als op mensen die persoonlijk  geraakt worden of geboeid zijn door trauma. In elk nummer laten we, naast artikels,  benaderingen aan bod komen die relevant zijn voor de behandeling van trauma en  problematische gehechtheid. Op die manier willen wij een bijdrage leveren aan een  'traumageïnformeerde gezondheidszorg'. Momenteel is traaktmij verschenen in 5  edities. De inhoud en preview kan je hieronder raadplegen en je kan traaktmij  bestellen zolang de voorraad strekt.    
HET MAGAZINE OVER DE IMPACT VAN TRAUMA OP PERSOONLIJKHEID, GEZONDHEID EN SAMENLEVEN
Verschijnt in België en Nederland
Inhoudelijke oriëntaties
Enkel 1 nummer naar keuze ontvangen (editie 1, 2, 3 of 4) Momenteel niet meer beschikbaar, enkel via de voordeelformule (5 nummers)  
Enkel het XL-nummer ontvangen (editie 5) Voor België: schrijf € 20,00 over (realisatie en verzending) Voor Nederland: schrijf € 20,00 over (realisatie en verzending)  
Referentie bij overschrijving Postadres + mailadres + telefoonnummer ‘Editie 5’’ Rekeningnummer: IBAN BE25 3774 2131 4382  
Voordeelformule ontvangen (editie 1, 2, 3, 4 én 5) Voor België: schrijf € 40 over  (€ 30 druk + € 10 port) Voor Nederland: schrijf € 45 over  (€ 30 druk + € 15 port)  
Referentie bij overschrijving Postadres + mailadres + telefoonnummer ‘Voordeelformule’ Rekeningnummer: IBAN BE25 3774 2131 4382  
Het magazine ontvangen traaktmij editie 1 t.em. 4 is momenteel enkel nog beschikbaar via de voordeelformule (5 edities). Zolang de voorraad strekt gedrukt, nadien digitaal via een gepersonaliseerde inlog.
EDITIE N° 1 traaktmij specificaties Editie: 1, februari 2017 A4, 28 blz. fullcolor, geniet Los: € 7,5 - Voordeelformule € 30 (incl. BTW en excl. portkost in BE en NL)
EDITIE N° 2 traaktmij specificaties Editie: 2, mei 2017 A4, 28 blz. fullcolor, geniet Los: € 7,5 - Voordeelformule € 30 (incl. BTW en excl. portkost in BE en NL)
EDITIE N° 3 traaktmij specificaties Editie: 3, augustus 2017 A4, 28 blz. fullcolor, geniet Los: € 7,5 - Voordeelformule € 30 (incl. BTW en excl. portkost in BE en NL)
EDITIE N° 4 traaktmij specificaties Editie: 4, november 2017 A4, 28 blz. fullcolor, geniet Los: € 7,5 - Voordeelformule € 30 (incl. BTW en excl. portkost in BE en NL)
XL- EDITIE N° 5 traaktmij specificaties Editie: , januari 2018 A4, 80 blz. fullcolor, digitaal Los: € 20 - Voordeelformule € 30 (incl. BTW en excl. portkost in BE en NL)
+  
Over het magazine
Over de redactie traaktmij wordt gedragen door een volledig onafhankelijke redactie, die samen met talrijke gastauteurs het project op vrijwillige basis uitbouwt. Wij zijn uiterst dankbaar voor de waardevolle bijdragen die wij in ontvangst mogen nemen en voor het vertrouwen en de steun van alle gastauteurs, diverse uitgeverijen en uiteraard ook van de lezers.  traaktmij streeft een traumageïnformeerde gezondheidszorg na, waarin het klassieke onderscheid tussen lichamelijke en geestelijke gezondheid overstegen wordt. traaktmij is niet gebonden aan één specifieke methode, maar draagt een veelheid aan traumarelevante interventies uit. We willen zowel in België als in Nederland de impact van complex en vroegkinderlijk trauma op de lichamelijke en geestelijke gezondheid en op het samen-leven bespreekbaar maken. traaktmij is een financieel onafhankelijk magazine, dat uitsluitend kan bestaan dankzij bijdragen van lezers en professionelen uit de gezondheidszorg.  Om deze redenen vragen wij dan ook een bijdrage voor druk- en portkosten, die integraal benut wordt voor de druk en verspreiding van het magazine.   traaktmij is het kwartaalmagazine van het Platform voor Traumageïnformeerde Gezondheidszorg*, maar de ervaring leert ons  dat eigenlijk iedereen belang heeft bij de inzichten die een traumageïnformeerd perspectief met zich meebrengt. Daarom richt  traaktmij zich niet uitsluitend op professionals die actief zijn in de gezondheidszorg, maar ook op mensen die anderszins geboeid  zijn door trauma. Volgende drie inhoudelijke oriëntaties bepalen de koers van traaktmij:  Op welke manier zorgen de heersende opvoedkundige en educatieve opvattingen en praktijken voor traumatisering bij jonge kinderen? Bij uitbreiding: welke benaderingen en praktijken kunnen kinderen beschermen tegen traumatisering in de zorgrelatie en in de leersituatie? Op welke uiteenlopende manieren worden wij als volwassenen geconfronteerd met de impact van vroeg trauma in ons volwassen leven? Welke invloed doet trauma gelden op de ontwikkeling van onze persoonlijkheid en welke uitwerkingen hebben ingrijpende gebeurtenissen op onze gezondheid? Bij uitbreiding: welke benaderingen en praktijken ondersteunen een echt herstel van trauma? Als trauma een (mis-)vormende invloed heeft op ons individuele leven, op welke manier werkt die invloed dan door op ons samen-leven? Hoe ondersteunt of hindert de maatschappelijke organisatie de verwerking van trauma? Bij uitbreiding: welke benaderingen of praktijken kunnen het maatschappelijke draagvlak ten aanzien van trauma vergroten? * Wat is het PTG ?  het Platform voor Traumageïnformeerde Gezondheidszorg (PTG), is een facebookplatform dat  de impact van complex trauma bespreekbaar wil maken en een lans wil breken voor traumageïnformeerde interventies in de gezondheidszorg. De doelstelling van het platform is drieledig: Een breed publiek op de hoogte houden van onderzoek naar de impact van complex trauma  op de lichamelijke en de geestelijke gezondheid. Een forum bieden voor aanbieders die eigen traumageïnformeerde interventies voorstellen en zo tegelijkertijd een inhoudelijke bijdrage leveren aan het platform. Een informatiepunt zijn voor mensen die op zoek zijn naar traumageïnformeerde gezondheidsbegeleiders en benaderingen Momenteel is traaktmij verschenen in 5 edities (waarvan 4 gedrukt en 1 XL-editie digitaal). De inhoud en preview kan je  hieronder raadplegen en je kan traaktmij bestellen zolang de voorraad strekt. Wij zijn dankbaar een bijdrage voor druk- en  portkosten te ontvangen. Deze kan overgemaakt worden op IBAN BE25 3774 2131 4382 met vermelding van de referentie die je in  de tabel kunt terugvinden. Maak gebruik van de voordeelformule (5 nummers aan € 30 excl. port), die onze administratie  vereenvoudigt en jou in één keer toegang verschaft tot alle info of kies ervoor om individuele nummers te ontvangen. Opgelet,  verschillende edities hebben op elkaar aansluitende artikels, of bevatten het tweede deel van een artikel dat opgesplitst werd. 
Informatie m.b.t. verzending: traaktmij wordt verzonden naar België en Nederland elke 15de van de maand mits de bijdrage voor druk en verzending voor de 10de gestort werd. Uw overschrijvingsbewijs = uw betaalbewijs. Opgelet, alle gegevens zijn noodzakelijk om een vlotte afhandeling te kunnen verzekeren. Bij één of meer onvolledige gegevens bij de overschrijving kunnen wij je aanmelding niet verwerken en zal je geen magazine(s) ontvangen. Promotiemateriaal voor een congres, seminarie of andere bijeenkomst kan aangevraagd worden mits een bijdrage voor de portkosten. Stuur een mailtje naar traaktmij@gmail.com (aard bijeenkomst, datum, locatie en verwacht aantal personen)
ARTIKELS
ADVERTENTIES
GETUIGENISSEN  EN
LEZERS
BRIEVEN
AANBIEDERS
INTERVIEWS
RECENSIES
traaktmij@gmail.com
PTG
Dag redactie, Wat jullie doen is zo broodnodig en nog zo weinig bekend bij het grote publiek. Succes met het mooie werk! Katrien Goed dat het "in the open" komt!! Dank. Thea. Beste redactie, BREEK de stilte.. inderdaad! Gertie Beste redactie, We zijn erg geïnteresseerd om een interview te geven voor jullie mooi initiatief! Gerd Dag Collegae, Ik ben uitermate verheugd met het verschijnen van uw tijdschrift. Toevallig hadden wij beginnende plannen hiervoor maar dat hoeft nu niet meer. Ik zou graag eens in contact komen over samenwerking en mogelijk ook promotie van uw tijdschrift in Nederland. ook vanwege het belang dat ik hecht aan een dergelijk toegankelijk tijdschrift. Heel veel succes met uw mooie tijdschrift, ik hoop dat het een succes mag worden! Hartelijke groet Martijne Wauw, het magazine nog niet in huis en toch al onder de indruk. Wat een mooie mail en info, mijn complimenten!! Ik kijk uit naar de post ;) Dank voor jullie mooie werk! Hartelijke groet, Jacqueline Dag redactie, Vandaag heb ik reeds het kwartaalblad' traaktmij ' ontvangen. Hartelijke gelukwensen voor de hele ploeg. Mooie en aantrekkelijke lay-out! Boeiende en inzichtelijke artikels. Er gaat een nieuwe wereld open! Groetjes, Thea
Beste redactie, Ik ben geïnteresseerd in jullie magazine. Zelf geef ik voedingsadvies. De link van trauma’s in de kindertijd of zelfs nog ervoor met de gezondheidsklachten op termijn bij volwassenen zijn enorm. Ik wist niet dat er zo een organisatie bestond die daar ook al mee bezig was en dat doet mij groot plezier. Kunnen jullie mij hiervoor eens contacteren aub? Hilde Beste redactie ik ben zeker bereid om een vaste column te schrijven voor het nieuwe tijdschrift dat mij uiterst belangrijk lijkt, en zeker hoognodig. Steve Beste redactie, Wij willen graag met jullie samen werken en we zouden het hartstikke leuk vinden om te mogen bijdragen aan jullie project! Merim Beste redactie, Wat een mooi initiatief. Het is inderdaad tijd dat er open over gesproken kan worden! Uiteraard staan wij open voor een samenwerking, kan u mij eens contacteren? Shana Beste redactie, Het is een heel mooie uitgave geworden. Chapeau!! Ik wil zelf mijn beste beentje voorzetten om het mee te helpen verspreiden. Je mag mij dus een heel pakketje van die A4 flyers bezorgen. Hartelijke groeten Renild Beste redactie van traaktmij, Ik ben enorm enthousiast over het opzet van jullie magazine en de eerste editie ervan. Ik heb het in één ruk uitgelezen en maak zo veel mogelijk reclame voor jullie. Anke
EXTRA’s bij de verschillende edities
Perspectief voor geestelijke kwetsbaarheid, H. Beyens,initiatiefneemster en voorzitster van Het Levenssnoer The Chain of Life
PowerPoint lezing Franz Ruppert (ref. traaktmij 1 pag. 15)
Referentielijst ‘Afdalen in de hel...’ (ref. traaktmij 1 pag. 18)
LEES HIER
LIJST van aanbieders
De professionele aanbieders in deze lijst leveren allemaal een steunbijdrage aan traaktmij. Hun aanbod bestaat uit methodes en  benaderingen die traumageïnformeerd zijn. Als redactie proberen we aanbieders te verenigen die kwalitatief werk leveren, maar  we dragen geen verantwoordelijkheid voor de begeleiding die zij bieden aan cliënten en/of patiënten.