consulten
info & contact 
T +32 477 08 61 48
Afspraken dienen minstens 48u op voorhand geannuleerd te worden, zoniet worden ze aangerekend. Er is geen bankcontact aanwezig. Tarieven geldig t.e.m. 31/06/2018 of tenzij anders vermeld.   Consulten op afspraak van maandag t.e.m. zaterdag. Heldenstraat 32, 3200 Gelrode.   I.s.m. artsen, vakexperten en andere gezondheidsprofessionals.  
Korte sessies 0,5 uur 40,- Standaardsessies 1 uur                60,- Lange sessies 1,5 uur           80,- I
  Er is geen bankcontact aanwezig. Cash betalen of op voorhand via bankoverschrijving (uiterlijk 5 dagen voor consult)
Kom jij in je leven ook patronen tegen die zich lijken te herhalen?   In je partnerrelaties of in je partnerkeuze? In de relatie met je kinderen of andere  familieleden? In je professionele loopbaan of je persoonlijke ontwikkeling?    Dergelijke herhalingen wijzen erop dat je eerdere ingrijpende gebeurtenissen niet of onvoldoende verwerkt hebt. De patronen die we herhalen zijn  vaak destructief – voor onszelf of voor mensen die we graag zien. Ze kosten enorm veel levensenergie en maken ons ziek of ongelukkig. Toch vraagt  het enkel een wilsbesluit om te gaan kijken welke ervaringen en gevoelens je onder de mat geveegd hebt. Als je die terug kan opnemen in je  levensverhaal, hoef je het verleden niet nodeloos te herhalen.   enigeen - identiteitsgerichte traumaverwerking, is een project waarin niet op de klassieke gesprekstherapeutische manier gewerkt wordt. Centraal  staat immers jouw verlangen: datgene dat jij graag zou willen realiseren, begrijpen of oplossen. Spiegeling is een interessante methode om te  achterhalen welke tegenstrijdigheden ervoor zorgen dat jij dit verlangen (nog) niet kan realiseren.   Aan de spiegelmethode worden lichaamsgerichte benaderingen gekoppeld. Vanuit een goede verbinding met je lichaam verschijnen levensthema’s  plots in een heel nieuw perspectief. Traumasensitieve yoga, traumasensitieve massage (TSM) en trauma release exercises (TRE) zijn enkele van die  methodes. De combinatie lichaamsgericht en therapeutisch werk levert sterke en ook snelle resultaten en inzichten op.   mogelijkheden Je kan aan de slag met afzonderlijke sessies rond een verlangen, al dan niet gecombineerd met een lichaamsgerichte benadering zoals  traumasensitieve yoga of trauma release exercises (TRE). Een sessie duurt anderhalf uur en afhankelijk van de insteek verloopt de sessie met één of  twee begeleiders.  De prijs voor afzonderlijke sessie van anderhalf uur bedraagt € 80,00 incl. BTW (één begeleider) en € 100,00 incl.BTW (twee begeleiders). Betalen  kan cash of op voorhand per bankoverschrijving.  Een formule van vier sessies, gespreid over vier weken, levert de meest waardevolle resultaten op: hierbij staat jouw keuze van het thema centraal.  Elke sessie duurt anderhalf uur en bestaat uit een combinatie van therapeutisch en lichaamsgericht werk, afhankelijk van de insteek verloopt de  sessie met één of twee begeleiders. Na het 4-weken traject volg je nog twee opvolgconsulten van anderhalf uur, die je kan opnemen op een tijdstip  naar keuze tot 10 weken na afloop van het traject.   De prijs voor een 4-weken traject incl. twee opvolgconsulten bedraagt € 550,00 incl.BTW (€ 600,00 incl. BTW - € 50,00 korting) (één begeleider)   Betalen kan cash of op voorhand per bankoverschrijving.  Naast individuele begeleiding bieden wij ook supervisie aan voor collega-therapeuten, die zich willen scholen en ervaring willen opdoen in de  identiteitsgerichte traumatherapie van Dr. Franz Ruppert. Met name deelnemers aan de Breek de Stilte- opleiding van Interakt (NL) kunnen in  opvolging van deze modules ook bij ons terecht voor bijkomende ondersteuning. Voorwaarden: zie consult.  andere mogelijkheden Onderstaande sessie verlopen steeds met één begeleider.   De prijs voor een sessie is afhankelijk van de gekozen tijdsduur en valt onder de normale tarieven (zie bovenaan deze pagina)  Trauma verstoort de verhouding die we hebben tot ons lichaam.                                                                                                                                                    Via eenvoudige en toegankelijke oefeningen helpt traumasensitieve yoga ons om de verbinding met het lichaam te herstellen                                        en de taal van het lichaam opnieuw te leren verstaan.                                                                                                                                                                    Deze vaardigheden zijn cruciaal om grenzen te stellen, jezelf goed te verzorgen en te ontspannen.  Tijdens deze sessies leer je een eenvoudige reeks oefeningen aan (die ontworpen werden door David Berceli)                                                                     en traumaverwerkingsprocessen ondersteunen in het lichaam.                                                                                                                                                                                                                   De oefeningen maken diepe spierspanning los en zorgen voor een gezonde gronding. Mindfulness, het doelbewust richten van je aandacht op aspecten van je ervaring, is een cruciale vaardigheid om aan de slag te gaan                        met de gevolgen van ingrijpende gebeurtenissen. Tijdens de sessies ontwikkel je vertrouwdheid met je lichaam en de componenten van je ervaring (gedachten, gevoelens, zintuigen). Dankzij deze vaardigheden kan je het verleden aangaan, zonder erdoor overweldigd te worden. Volgende literatuur biedt een grote meerwaarde in het kader van traumverwerking. Aarzel niet de volledige reeks van magazines aan te schaffen. Elke editie bevat onnoembaar veel waardevolle inzichten en achtergrondinformatie Algemeen: www.traaktmij.be Specifiek: Ik-ontwikkeling en trauma-verwerking
traumaverwerking

consult

traject

traumasensitieve yoga

TRE (trauma release exercises)

traumageïnformeerde mindfulness

© 2017 enigeen| Heldenstraat 32   3200 Aarschot (BE)

supervisie

literatuur

niemand kan jezelf zijn voor jezelf